جزئیات مامان پز

  • خانه
  • جزئیات نمونه کار مامان پز

مامان پز

مامان پز

مامان پز

مامان پز

مامان پز یک اپلیکیشن اشپزی کامل در زمینه و عنوان های مختلف با بازدید بالا  توسط تیم ما طراحی شد.  در این  اپ اشپزی برای تمامی سنین با شرایط متفاوت در نظر گرفته شد همچنین نمونه کامل در زمینه رابط کاربری و راحتی کاربران برای استفاده از اپ است . 

  • تاریخ دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
  • نوع اپلیکیشن
whatsapp whatsapp