جزئیات رضا گلزار

  • خانه
  • جزئیات نمونه کار رضا گلزار

رضا گلزار

رضا گلزار

رضا گلزار

سالیان اسـت هرگاه در ایران واژه سوپراستار بـه گوش میخورد، اولین نامی کـه ناخودآگاه بـه ذهن می آید محمدرضا گلزار اسـت. محمدرضا گلزار بازیگر، خواننده، نوازنده و مدل موفق ایرانی اسـت.

وب پرشین مفتخر است که پیاده سازی سایت جناب گلزار را به عهده داشته است.

  • تاریخ چهارشنبه 21 مهر 1400
  • نوع معرفی
whatsapp whatsapp